సింగరేణి ఎన్నికలలో అధికార పక్షాన్ని ఓడిద్దాం // Kodandaram

సింగరేణి ఎన్నికలలో అధికార పక్షాన్ని ఓడిద్దాం… తెలంగాణకు తలమానికమైన సింగరేణిని కాపాడుకుందాం… ప్రొ. కోదండరాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *